Skip to main content

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov se nanaša na vse uporabnike spletne strani https://snopje.si/ . Upravljavec te spletne strani in osebnih podatkov, ki se prek nje obdelujejo, je Snopje. Upravljavec varuje zaupnost vaših osebnih podatkov in jih uporablja izključno za spodaj opisane namene.

Kontaktni podatki naše pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: info@snopje.si

I. Katere moje podatke zbirate in zakaj ter kakšna je pravna podlaga za to?

(1) Obisk spletne strani

Kaj in zakaj: Ob vsakem obisku naše spletne strani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP-številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Upravljavec tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezujeta z drugimi podatki. Namen teh postopkov je zagotavljati varnost omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.

Pravna podlaga: Takšna obdelava je nujna za zagotavljanje varnosti omrežja in informacij.

Koliko časa: Podatki se hranijo 30 dni od obiska spletne strani.

(2) Podatki iz kontaktnih obrazcev

Kaj in zakaj: Če boste na naši spletni strani izpolnili kontaktni obrazec za namene pridobitve ponudbe, povpraševanja ali preverjanja informacij, bomo v ta namen obdelovali osebne podatke, ki jih boste vnesli. Vnesete lahko vaše ime, priimek, e-poštni naslov, podatke izbrane ali izpolnjene v samem kontaktnem obrazcu ter druge podatke, ki jih po lastni želji vnesete v sam kontaktni obrazec. Navedene podatke bomo obdelovali le za namene odgovarjanja oziroma odzivanja na vprašanja, komentarje, poizvedbe in/ali sporočila, prejeta prek kontaktnega obrazca.

Pravna podlaga: Zakonit interes – vaš e-naslov in ostale podatke, ki jih vnesete v kontaktni obrazec, potrebujemo, da vam lahko odgovorimo na vprašanje ali pripravimo ponudbo.

Koliko časa: Vaše podatke bomo hranili še dva meseca po zaključku korespondence.

II. Ali bodo moji osebni podatki posredovani tretjim osebam?

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo poleg nas le naši pogodbeni obdelovalci, ki za nas vzdržujejo naše spletne strani in zagotavljajo njihovo gostovanje.

III. Ali moje osebne podatke prenašate v tretje države ali mednarodnim organizacijam?

V primeru sklenitve pogodbe se vaš e-naslov uporablja kot uporabniško ime za dostop do storitev. Strežniki, preko katerih poteka izvedba storitve, se lahko nahajajo na podatkovnih centrih Amazon, ki so lahko locirani izven EU.

IV. Ali in kako lahko izvem, katere moje osebne podatke obdelujete?

Na vašo zahtevo vam bomo omogočili dostop do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, in njihov izpis. Prav tako vam lahko na zahtevo posredujemo informacije o namenu obdelave, vrstah in rokih hrambe zadevnih osebnih podatkov; posredovali vam bomo seznam uporabnikov, ki so jim bili osebni podatki posredovani, z navedbo, kdaj, na kateri podlagi in za kakšen namen.

Poleg tega imate pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave in prenosljivosti svojih osebnih podatkov ter pravico do ugovora, kadar se vaši podatki obdelujejo zaradi uveljavljanja zakonitega interesa. Vse navedene pravice lahko uveljavljate tako, da svoj zahtevek pošljete na info@snopje.si . Če menite, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.